آشنایی با کتاب صوتی چهره غمگین من


کتاب صوتی چهره غمگین من (جلد اول) مجموعه داستان‌های ادبیات آلمان است که با ترجمه تورج رهنما منتشر شده است. این کتاب داستان‌هایی جذاب را گردآوری گرده است که براساس سال چیده شده‌اند. این کتاب با صدای امیرمحمد صمصامی و مریم مشایخی منتشر شده است.

شنیدن کتاب صوتی چهره غمگین من را به تمام علاقه‌مندان به ادبیات داستانی جهان پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب چهره غمگین من

هنگامی که در بندر ایستاده و سرگرم تماشای کاکائی‌ها بودم چهره غمگین من نظر پاسبانی را که در آن حوالی گشت می‌زد جلب کرد. من در آنجا محو پرواز پرندگانی بودم که برای یافتن طعمه بیهوده با شتاب تمام به سوی آسمان اوج می‌گرفتند و سپس با همان سرعت فرود می‌آمدند. بندر به صورتی مخروبه در آمده بود. رنگ آب به سبزی می‌زد و سطح آن را لایه‌ای از روغن کثیف پوشانده بود که در آن هرگونه آشغالی شناور بود. در بندر کشتی دیده نمی‌شد. بالابرها زنگ‌زده و انبارهای کالا از بین رفته بودند. به نظر می‌رسید که حتی موش‌های صحرایی هم بناهای دودزده‌ی اسکله را ترک گفتند. همه جا ساکت بود. سال‌ها بود که ارتباط با خارج قطع شده بود. من کاکائی خاصی را در نظر گرفته بودم و به پرواز او دقت می‌کردم. او مانند پرستوی وحشت‌زده‌ای که طوفان را پیش‌بینی می‌کند بیشتر نزدیک سطح آب پرواز می‌کرد. تنها گاهی به خود جرئت می‌داد که هیاهوکنان به سوی آسمان اوج گیرد تا به کاکائی‌های دیگر بپیوندد و با آنان همراه شود. در این حال تنها آرزویم این بود که تکه‌نانی می‌داشتم آن را خرد می‌کردم و پیش آن‌ها می‌ریختم. دلم می‌خواست در مسیر پروازهای ناهمگون کاکائی‌ها نقطه‌ی سفیدی را به عنوان مقصد تعیین می‌کردم که به سوی آن پرواز کنند. مایل بودم که با ریختن تکه نانی پیش این پرندگان غوغاگر در پرواز ناهماهنگ آنان نظمی به وجود آورم.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *