درباره استراتژی اقیانوس آبی


دبلیو چان کیم و رنه مابورنیا در کتاب صوتی استراتژی اقیانوس آبی (نسخه ۲۰۱۵)، به یک سوال اساسی و مهم در زمینه‌ی کسب و کار پاسخ می‌دهند: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنا ندارد؟

احتمالا اگر شما هم کسب و کاری دارید، بهترین راه برای پیروزی کسب و کارتان را موفقیت و پیروزی در بازار رقابت می‌دانید. این چیزی است که همه فکر می‌کنند. اما دبلیو چان کیم و رنه مابورنیا در کتاب استراتژی اقیانوس آبی پیشنهاد دیگری دارند. آن‌ها معتقدند که می‌توان بازاری بدون مدعی خلق کرد که در آن رقابت معنایی نداشته باشد. اما چگونه؟ واقعیت این است که تنها راه پیروزی در رقابت، تلاش نکردن برای پیروزی در رقابت است. شما می‌توانید به اقیانوس سرخ وارد شوید. دنیایی که در آن باید با کاهش هزینه‌های منابع انسانی و پایین آوردن قیمت‌ها، رقابت ایجاد کنید. اما پیشنهاد دبلیو چان کیم و رنه مابورنیا این است که از استراتژی اقیانوس آبی استفاده کنید و دست به خلق تقاضا بزنید؛ یعنی می‌توانید به سراغ کاری بروید که هنوز بازار مشخصی برای آن شکل نگرفته است. بازاری که در آن هنوز قواعد بازی مشخص نشده است و فرصت برای سودآوری و رشد بسیار وجود دارد. در این صورت شما، با ایجاد تقاضای جدید رقابت را از میان برمی‌دارید. ارزش شرکت و کسب و کار خود را بالا می‌برید و می‌توانید هزینه‌های خود را پایین بیاورید.

استراتژی اقیانوس آبی از این اصل شکل گرفته است که در یک اقیانوس، هم جاهایی وجود دارد که در آن همه حضور دارند، رقابت به شدت در جریان است و انگار این حجم از رقابت و عدم سلامت در بازار رنگ آن را سرخ کرده است. هم قسمت‌هایی هست که آب دست نخورده و شفاف مانده است. شما باید آن قسمت آبی اقیانوس را پیدا کنید.

کیم و مابورنی، به صورت دانشگاهی و کاربردی برای ارائه مطالب به جمع گوناگونی از خوانندگان در کلاس‌های رشته تجارت و خارج از این کلاس‌ها مطلب می‌نویسند. این متن، به عنوان منبعی دانشگاهی در مورد استراتژی‌های کسب‌وکار عمل می‌کند و همچنین می‌تواند برای یک رهبر تجاری که به دنبال ایجاد سازمانی از نوع اقیانوس آبی است نقش راهنما را داشته باشد. متن به شدت به استفاده از نمودار و شکل‌ها متکی است تا موارد موفقیت کسب و کارهای اقیانوس آبی را، نسبت به بقیه، در صنایع مربوطه نشان دهد. مولفان توضیح می‌دهند رهبران تجاری چگونه قادرند این نمودار و شکل‌ها را برای خودشان پیاده کنند تا بتوانند موفق بودن یا نبودن تبدیلِ ایده به خصوصی را به کسب‌وکار اقیانوس آبی پیشبینی کنند.

خرید کتاب صوتی استراتژی اقیانوس آبی


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *