درباره داستان عشق خسرو و شیرین


کتاب صوتی خسرو و شیرین منظومه‌ای مثنوی، سروده‌ی نظامی گنجوی شاعر سده‌ی ششمی ایرانی است. این کتاب یکی از پنج‌ گنج یا مجموعه‌ی خمسه‌ی نظامی است. نظامی این اثر را در نیمه‌ی دوم قرن ششم هجری آفرید. هسته‌ی داستان خسرو و شیرین عشق خسرو پرویز ساسانی و شیرین شاهزاده‌ی ارمنی است. این داستان راویان متعددی دارد اما روایت نظامی برجسته‌ترین آن‌ها است. برخی ریشه‌های خسرو و شیرین را ادبیات فولکلور کردی می‌دانند.

در عالم واقع، خسرو اولین بار نام شیرین را از زبان شاپور، نقاش دربار می‌شنود. خسرو با شنیدن اوصاف جمال شیرین از زبان شاپور، بی آن‌که ببیندش، دل به عشقش می‌بازد. او شاپور را مامور می‌کند تا پیام عشقش را به شیرین برساند. شاپور به سمت ارمنستان می‌رود و با مکری شیرین را با خسرو آشنا و دلش را به خسرو متمایل می‌نماید. در این میان اتفاق‌های خرد و کلان بسیاری می‌افتد. بهرام چوبین شورش می‌کند و تخت شاهی را به دست می‌گیرد. خسرو جان خود را برمی‌دارد و به سمت ارمنستان می‌گریزد. او که پیش از این به تدبیر شاپور شیرین را دیده است، این بار با او رودررو می‌شود و فصل وصالش آغاز می‌شود. شیرین اما راه احتیاط برمی‌گزیند.

مدتی بعد خسرو برای بازپس‌گیری حکومتش به سمت روم می‌تازد تا یاری قیصر روم را طلب کند. قیصر درخواست خسرو را اجابت می‌کند. خسرو پس از غلبه بر بهرام، با مریم دختر قیصر ازدواج می‌کند و این‌بار مریم مانع وصال خسرو و شیرین می‌شود؛ این در حالی‌ست که مهین‌بانو نیز در ارمنستان درمی‌گذرد و شیرین به قدرت می‌رسد. مریم تنها مانع وصال آن‌ها نیست، در این میانه فردی به‌ نام فرهاد وارد داستان می‌شود…

شنیدن کتاب صوتی خسرو و شیرین را به دوست‌داران ادبیات کهن، علاقه‌مندان شعر و داستان منظوم فارسی و طرفداران انواع ادبیات عاشقانه‌ی منثور و منظوم که دوست دارند با صرف دقایقی گزیده‌ای زیبا از این منظومه را بشنوند، پیشنهاد می‌کنیم. برای دانلود کتاب صوتی خسرو و شیرین کلیک کنید.

خسرو و شیرین یکی از مهم‌ترین عاشقانه‌های منظوم کهن پارسی و از نقاط عطف ادبیات غنایی است. شنیدن کتاب صوتی خسرو و شیرین آن تجربه‌ی غنی زبانی و داستانی خواهد بود؛ چرا که آثار نظامی به‌خصوص خسرو و شیرین یکی از نقطه‌های اوج داستان‌سرایی در شعر کهن پارسی است.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *