درباره کتاب ایران دوران قاجار و برآمدن رضا خان


کتاب صوتی ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان، نوشته‌ی نیکی آر.کدی، به روایت سیر تاریخ ایران از دوران قاجار تا روی کارآمدن رضاخان و ویژگی‌های مهم این دوران می‌پردازد.

تاریخ معاصر کشور ایران سرشار از وقایع، اتفاقات و رخدادهایی است که همگی نقش مهمی در تبدیل ایران به چیزی که حالا هست داشته‌اند. ایران دوران گذاری را به سوی مدرنیته طی کرده است تا امروز به اینجا رسیده است. کتاب ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان به بررسی وقایعی می‌پردازد که در دوران اولیه سلسله قاجار تا روی کار آمدن رضاخان رخ دادند. نیکی آر.کدی در این کتاب نقش زنان و اقلیت‌ها، فرهنگ، اقتصاد و روابط خارجی را هم علاوه بر نقش فرمانروایان بررسی می‌کند.

سلسله‌ی قاجاریه با بیش از یک قرن حکومت بر سرزمین ایران، تاثیر زیادی بر تاریخ و سرنوشت این کشور داشته است؛ تاثیراتی مثبت و منفی که نمی‌توان از چشم دور نگه داشت. شنیدن این کتاب صوتی تاریخ قاجار را برایتان شرح می‌دهد و کمک می‌کند با آنچه بر ایران گذشته است، آشناتر شوید. خواندن تاریخ می‌تواند چراغ راهی برای پیمودن مسیر آینده باشد. در این میان خواندن و شنیدن کتاب‌های تاریخی معتبر، اهمیت پیدا می‌کند و کتاب صوتی ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان یکی از همین کتاب‌های مفید است که باید بشنویم.

دوران سلسله‌ی قاجار که با به قدرت رسیدن رضاخان به پایان رسید، بین سال‌های ۱۱۷۵ و تا ۱۳۰۴ هجری شمسی مرحله‌ی اصلی گذار به سوی ایرانی نوین و تا حد زیادی دگرگونی یافته است. هدف این کتاب ارائه‌ی تاریخ بنیادی این دوره است که تنها به اقدام‌های دولت‌های مرکزی و فرمانروایان نمی‌پردازد. بلکه اقتصاد، جامعه، روابط خارجی، فرهنگ و نقش زنان و اقلیت‌ها را نیز دربر می‌گیرد. این کتاب نیز مانند بیشتر کتاب‌های تاریخی به تفسیر رویدادها می‌پردازد و گهکاه نکاتی را مورد بحث قرار می‌دهد که در میان تاریخ‌نویسان و دیگر علاقه‌مندان به تاریخ ایران، مورد مناقشه است.

خرید کتاب صوتی تاریخ قاجار


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *