رباعیات خیام را بشنویم


آن قصر که جمشید در او جام گرفت

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت


چون لاله به نوروز قدح گیر به دست

با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست

می نوش به خرمی که این چرخ کهن

ناگاه تو را چو خاک گرداند پست


چون چرخ به کام یک خردمند نگشت

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت

چون باید مرد و آرزوها همه هشت

چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت


چون بلبل مست راه در بستان یافت

روی گل و جام باده را خندان یافت

آمد به زبان حال در گوشم گفت

دریاب که عمر رفته را نتوان یافت


چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست

چون هست به هرچه هست نقصان و شکست

انگار که هرچه هست در عالم نیست

پندار که هرچه نیست در عالم هست


خاکی که به زیر پای هر نادانی‌ست

کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی‌ست

هر خشت که بر کنگرهٔ ایوانی‌ست

انگشت وزیر یا سر سلطانی‌ست

کتاب صوتی عمر خیام گزیده‌ای از رباعیات غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری یکی از معروف‌ترین رباعی‌سرایان ایرانی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اشعار خیام توجه به مفاهیم فلسفی است، وی دنیا را فانی و بی‌اعتبار می‌شمارد و در اشعارش به پرستندگان دنیا طعنه می‌زند، همچنین وی در اشعار خود به کرات سخن از جبر می‌گوید. شعر خیام زبانی ساده و مفهوم دارد که معنا را به خوبی به خواننده منتقل می‌کند.

دانلود کتاب صوتی رباعیات خیام با صدای احمد شاملو


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *