لیل لوندز می‌گوید چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم؟


کتاب صوتی چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم؟ نوشتهٔ لیل لوندز و ترجمهٔ فرخ بافنده است. گویندگی این کتاب صوتی را شهره روحی انجام داده و نشر جیحون آن را منتشر کرده است. این اثر صوتی، ۹۲ ترفند کوچک برای جا کردن خودتان در دل آدم‌ها و رسیدن به موفقیت در همکاری با آنها را در بر دارد.

چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم؟ ۹۲ ترفند کوچک به شما می‌آموزد که با استفاده از آن‌ها بتوانید خودتان را در دل دیگران جا کنید و با همکاری‌شان به موفقیت برسید.

لیل لوندز در این کتاب انواع روش‌های جلب توجه، دوستی و اعتماد دیگران را از لبخند بدون هیچ حرفی گرفته تا رفتار سیاست‌مدارنه توضیح داده‌است:

«یکی از شش «بایدی» که دیل کارنگی در سال ۱۹۳۶ در کتابش با عنوان آیین دوست‌یابی عنوان کرد «لبخند زدن» بود! فتوای او در تمامی دهه‌های بعد تقریباً در سخنان هر استاد امر ارتباطات که قلم بر کاغذ می‌برد یا جلوی میکروفون حرف می‌زد، منعکس می‌شد. با این حال، در آغاز هزارهٔ سوم، واقعاً لازم است که نقش محوری لبخند را در روابط پیچیدهٔ انسانی مورد بررسی مجدد قرار دهیم. وقتی به عمق حرف کارنگی فکر کنی، می‌فهمی که لبخند سریع سال‌های ۱۹۳۶ همیشه جواب نمی‌دهد ـ مخصوصاً در دنیای امروز!

این شیوهٔ قدیمی که سریع با لبخندی دندان‌هایت را به طرف مقابلت نشان دهی، در دنیای پیچیدهٔ امروزی دردی را دوا نمی‌کند. به رهبران، مذاکره‌کنندگان و غول‌های تجاری دنیا نگاه کن! هیچ آدم چاپلوسِ لبخند بر لبی در میان آن‌ها نمی‌بینی. بازیکنان کلیدی در تمامی عرصه‌های زندگی چنان غنایی به لبخندشان می‌بخشند که وقتی آن لبخند بر چهره‌شان نمایان می‌شود تأثیر به‌مراتب بیشتری می‌گذارد و دنیا با آن‌ها می‌خندد.»

شنیدن کتاب صوتی چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم را به دوستداران روان‌شناسی عمومی پیشنهاد می‌کنم.

خرید کتاب صوتی چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *