مجموعه‌ای از راز و نیازهای خودمانی


کتاب صوتی مناجات مجموعه‌ای از درددل‌ها، راز و نیازها و دعا و مناجات‌های عباس حسین‌نژاد با خداوند خودش است. او در این مناجات‌ها، به ساده‌ترین شکل ممکن خواسته‌های قلبی خودش را بیان کرده است. درست مثل همان شبانی که در شعر زیبای موسی و شبان اثر مولای رومی، آمده است. که ساده و فارغ از تعارفات معمولی و روزمره مشغول گفت و گو با خدای خودش بود. و همین سادگی نشان دهنده‌ی این است که هر انسانی می‌تواند به راحتی و به همان شکلی که می‌پسندند با خدای خودش گفتگو کند. 

کتاب صوتی مناجات برای افرادی که راز و نیاز با خداوند را دوست دارند و دلشان می‌خواهد بتوانند فارغ از هر قید و بندی و به راحتی با خدایشان گفتگو کنند، شنیدنی و دلچسب است.

خداوندا قرض و وام و قسط اضطرابشان را از تقدیر ما بردار. خداوندا گریه بر مولایمان حسین (ع) روشنی جان ماست. آن را از ما نگیر. خدایا مستاجری درد بدی است. مرا و دوستانم را با رساندن خانه‌ای خوب از این درد برهان. خدایا از گناهانی که مرا نسبت به جامعه و مردم بی‌حیا می‌کند به تو پناه می‌برم. ای خدای خوشحالی‌های بی دلیل از گناهانی که سبب دگرگونی نعمت‌ها می‌شود به تو پناه می‌برم. الهی ما را و دل ما را و جان ما را لحظه به لحظه به خودت مشتاق تر کن. بار الهی نه بلدیم درست دل ببندیم و درست دل بکنیم. یادمان ده. خدایا از این همه تاریکی نداشتن و نرسیدن و نشدن به نور رحمت تو پناه می‌برم. خداوندا سودی اگر هست در سودای با توست. ما را با خودت روبه‌رو بخواه. خدایا من ازخودراضی را از خودت راضی کن. ای خدای امیدواران از ما امیدوارتر به تو و چشم‌انتظارتر کیست؟ مخواه سادگی ما را به حساب حماقتمان بگذارند. خدایا این قیافه‌ی کسی است که از همه ناامید و فقط به تو امیدوار است. ناامیدمان مکن. خدایا چیزی که در میان سینه‌ی ما خونین می‌تپد قلبی است دلتنگ آغوش مهربانت. ما را اینقدر دور از خودت مپسند. خدایا ما را ضعیف گیر آورده روزگار. کمکمان کن. ای خدای سیاست آغوش‌ها باز بغلمان کن. ای خدای ابر و باد. باران عنایتت را به خشکسال سرزمین آرزوهایمان بباران. مهربانا دلمان را به برآوردن خواسته‌هایمان خوش کن. می‌ٔانی که سکوتم از رضایت نیست بلکه دلم اهل شکایت نیست. دریاب ما را. از این همه ناتمام و نصفه بودن در کار و زندگی به ت پناه می‌بریم. این همه اندوه را از قلب ما پاک کن. خدایا امنیت مالی و روانی را از وطن‌فروشان و خائنان به وطن سلب کن. ما را جز مسافرت آغوش خودت مخواه. ما به بخشندگی و بخشایندگی تو طمع داریم. ناامیدمان نکن. خدایا شیرینی دوست داشتن و دوست داشته شدن را در جان جوانان ما جاری کن.

خرید کتاب صوتی مناجات


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *