معرفی کتاب شنیدنی و مفید


کتاب صوتی تمرین نیروی حال در واقع نتیجه‌ی کتاب نیروی حال اثر اکهارت تله، نویسنده و معلم معنوی آلمانی است که در سال ۱۹۹۹ به انتشار رسیده است. علت اصلی ترغیب شدن تله به نوشته شدن این کتاب، احتمالا تقاضای طبیعی افرادی بود که کتاب نخست را خوانده بودند و اکنون نیاز به این داشتند که نیروی حال را بیشتر درک و تمرین کنند. کتاب نخست، به خوانندگان یاد می‌دهد که چطور در حال زندگی کنند و اکهارت تله کتاب تمرین نیروی حال را برای افرادی نوشته است که احتیاج به نوعی راهنما برای تمرین بیشتر این موضوع دارند.

لحظه که این کتاب را در دست دارید و خطوطی را می‌خوانید که از امکان تجربه یک زندگی رها و آزاد خبر می‌دهد؛ زندگی‌ای که دیگر در آن رنجی را – به خود یا دیگران – تحمیل نمی‌کنید.

کتاب صوتی تمرین نیروی حال تمرینی است برای در بهتر کتاب نیروی حال. هم‌چنین، در این کتاب علاوه بر تمرین‌ها، بخش‌های کوتاه‌تری از کتاب اصلی هم ارائه شده است که ضمن یادآوری بعضی ایده‌ها و مفاهیم،‌ می‌تواند به عنوان مبنایی برای گنجاندن آن مفاهیم در برنامهٔ روزانه به کار رود.

بسیاری از آن بخش‌ها به ویژه برای مطالعهٔ همراه با تامل و تعمق مناسب هستند. هنگامی که یک چنین مطالعه‌ای دارید، در واقع برای دست یافتن به اطلاعات جدید نیست که مطالعه می‌کنید. بلکه می‌خواهید حین مطالعه، به سطح متفاوتی از آگاهی وارد شوید. به همین دلیل است که می‌توانید بخشی را بارها و بارها مطالعه کنید و هر بار آن بخش، هم‌چنان تازه و جدید باشد.

بهترین شیوه برای خواندن این بخش‌ها این است که آن‌ها را آرام آرام بخوانید. بسیاری وقت‌ها ممکن است بخواهید درنگ کنید و به خودتان اجازه دهید لحظه‌ای را در آرامش یا سکون به تامل بگذرانید. گاهی هم ممکن است بخواهید کتاب را به طور تصادفی باز کنید و چند خطی از آن را بخوانید.

این کتاب را به تمام کسانی که در زندگی به دنبال موفقیت هستند پیشنهاد می‌کنیم .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *