چرا باید حکمت شادان را بشنویم؟


کتاب صوتی حکمت شادان از خصوصی‌ترین نوشته‌های فردریش نیچه است چون آن را پس از بهبودی‌اش از بیماری نوشته و به دختری به اسم سالومه تقدیم کرده است. دختری که با حضورش در زندگی او باعث خوب شدن حال او شد و شور و نشاطی غریب به او بخشید. نیچه نام این کتاب را با توجه به زندگی شاعران و رامشگران جنوب فرانسه انتخاب کرده است که براساس عشق و شادی و جوانمردی زندگی می‌کردند.

این کتاب که در سال ۱۸۸۲ و پیش از چهل سالگی نیچه منتشر شد دربر دارنده مهم ترین نظرات نیچه درباره هنر، اخلاقیات، دانش، حقیقت، هوشیاری ذهنی و خاستگاه تعقل است. او در حکمت شادان، برای بسیاری از نظریه‌هایی که در کتاب «چنین گفت زرتشت» خود تشریح نموده، مقدمه‌ای آورده و بعضی از مقولات و مفاهیم بنیادی تفکراتش را اولین بار در حکمت شادان مطرح کرده است.

فریدریش نیچه در کتاب صوتی حکمت شادان از نشاطی دفاع می‎‌کند که از علم، دانش و معرفت فرد ناشی می‌شود. از سوی دیگر، دانشی که مانند شعر و موسیقی سرمستی و شادی آورد هم نزد نیچه از جایگاهی خاص و والا برخوردار است؛ جایگاهی برتر از شناخت عقلی و استدلالی. نیچه در حکمت شادان طرفداری دانشمندی را می‌کند که همان‌طور که به دنبال علم و خرد است، هنر و ذوق و طرب را هم طلب می‌کند و ارج می‌گذارد.

به نظر بسیاری ازمتخصصان، حکمت شادان، نقطه‌ عطفی در تحول اندیشه‌ نیچه و مرکز ثقل آثار او است.

فردریش نیچه فیلسوف بزرگ قرن نوزدهم میلادی است که اثری ویژه در تکوین اندیشه و روشنفکری روزگار نو در غرب گذاشت. او که ابتدا به لغت‌شناسی تمایل نشان داد، خیلی زود و در آغاز جوانی کرسی استادی دانشگاه بازل را در این رشته به خود اختصاص داد. او در همان سنین جوانی به فلسفه اشتغال یافت و آثار سترگ فلسفی خویش را برای اندیشه‌ی تشنه‌ی بشر در روزگار پسامدرنیته به ارمغان آورد. همچون شکوفایی‌اش، زوال عقل و خاموشی او نیز خیلی زود و در سن ۴۵ سالگی آغاز شد.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *