چرا باید روح مجرد را بشنویم؟


کتاب صوتی روح مجرد نوشتهٔ علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی است. یاسر دعاگو گویندگی این کتاب صوتی را انجام داده و مکتب وحی آن را منتشر کرده است. این اثر صوتی روایتی از زندگی یکی از اولیای بر حق خدا به نام «سید هاشم حدّاد» است.

در کتاب صوتی روح مجرد، سید محمد حسین حسینی طهرانی، به بیان برخی اسرار بین خود و استادش سیدهاشم حداد پرداخته است. او همچنین حالات و نظریات این عارف قرن چهاردهم را توصیف و تشریح کرده است.

سید هاشم حدّاد از راه نعل‌‌بندی تأمین‌معاش می‌کرد؛ بااین‌حال تمام سختی‌های زندگی با این عقیده که هرچه هست از معشوق و محبوب الهی می‌آید، برایش آسان بود. از این عارف جز چند نامه و کتاب «روح مجرد» که به‌وسیلهٔ یکی از نزدیک‌ترین شاگردانش نوشته شده، نوشتهٔ دیگری باقی نمانده است.

سیدهاشم حدّاد از میان شاگردان سلوکی بسیارش نسبت به علامه تهرانی علاقهٔ ویژه‌ای داشت. این رابطهٔ عاشقانه‌ٔ شاگرد و استادی ۲۸ سال برجا بود.

سید محمدحسین حسینی طهرانی، ملقب به علامه طهرانی، از عالمان برجستهٔ شیعه در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری قمری و از شاگردان علامه طباطبایی بود. از او تاکنون ۳ مجموعهٔ چندجلدی با نام‌های «امام‌شناسی»، «الله‌شناسی» و «معادشناسی» و ۲ کتاب با عناوین «نخستین قربانی» و «وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام» منتشر شده است.

کتاب صوتی روح مجرد از عشق، توحید و بندگی سید حداد می گوید و از اسرار زندگی این دو بزرگ.

شنیدن این کتاب صوتی را به دوستداران کتاب‌های معنوی و عارفانه از بزرگان دین اسلام پیشنهاد می‌کنم.

خرید کتاب صوتی روح مجرد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *